Hvem er Menti?

Vi har vært med på bedrifters oppturer og nedturer i snart en mannsalder.


Vi har bidratt til bedrifters suksess! Men vi har også vært med på fallene. Nedturene. Når det ikke går så bra, når markedene snur og utfordringene kommer.

Hver dag fatter bedriftsledere beslutninger som kan få store konsekvenser for fremtiden. For sitt levebrød, for mange ansattes hverdag og for utviklingen av samfunnet.

Riktig kompetanse til rett tid

Det vi ser er at mange nedturer kunne vært unngått med riktig kompetanse til rett tid. Vi er analytikere, rådgivere, jurister, revisorer og regnskapsførere som jobber sammen for å løse kundens utfordringer. Fra de store strategiske utfordringene til de daglige viktige oppgavene.

Vi i Menti er tilpasser oss til dine behov, til den fasen du og din bedrift er. Du får en fast kontaktperson som du har tillit til. For vi er vant til at bak tallene og strategiene er det som regel alltid mennesker med bankende hjerter med store ønsker for sin organisasjon.

Vår jobb gir deg resultater.

Våre tjenesteområder


Våre tre K’er


01
Kompetanse

Noen dager trenger du en proaktiv arbeidende styreformann, andre perioder er det en markedssjef som er behovet. Et slikt galleri av roller er det likevel ikke alle organisasjoner som er rustet til å ha.

Menti tilbyr den spisskompetanse som organisasjonen selv mangler, og som ofte endrer seg over tid.

Bak oss har vi et stort fagmiljø med solid kompetanse fra A til Å for at du skal lykkes med din bedrift. Vi er rådgivere, jurister, revisorer og regnskapsførere som jobber sammen for å løse dine utfordringer. Alt fra de viktige daglige oppgavene til større strategiske beslutninger.

  • Du håndplukker den kompetansen du trenger.
  • Du får en fast kontaktperson som du har tillit til og er trygg på.

Vi jobber sammen for å dekker dine behov.

Ofte dukker det opp midlertidige behov for lederfunksjoner. I Menti fyller vi nøkkelfunksjoner eller bistår i endringsprosjekter.

Som sparringspartner og rådgiver kan Menti bistå din bedrift, og være en støtte for deg som leder. Det kan være i korte eller lengre perioder der vi kan:

  • Gå inn i konkrete prosjekter
  • Fylle midlertidige roller

Vi jobber sammen for å dekker dine behov.

02
Konsulent

03
Kapasitet

Selv om du vet hva som skal til for å lykkes med din bedrift, er tid en mangelvare.

I faser av bedriftens syklus kan det være behov for at noen ekstra krefter trår til. Mens du er opptatt av oppdraget og målet, dykker vi ned i tallene og systemene.

Det kan være i korte eller lengre perioder der vi kan:

  • Hjelpe deg å nå frister
  • Støtte opp om administrative oppgaver
  • Fylle roller der det er behov
  • Hjelpe til med daglig drift

Vi jobber sammen for å dekke dine behov.

Skal vi kontakte deg?


Vil du vite mer om oss, eller høre mer om hvordan vi kan bistå din bedrift?
Eller vil du bli invitert på et av våre frokostseminarer?

Ring oss på 35 120 120. Eller send oss en melding, så tar vi kontakt.